Musiikkiterapiaa Tampereen keskustassa

Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana ja Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana sekä tarjoan nuorille (16-25v) musiikkipsykoterapiaa. Työtäni ohjaa musiikkiterapeutin ammattieettiset ohjeet. Uskon ihmisen kokonaisvaltaiseen joustavuuteen ja haluan asiakkaitteni kanssa suunnata katseen parempaan tulevaisuuteen. Aivojen joustavuus on jo tieteellisesti todistettu, sielun joustavuuteen meidän täytyy vain uskoa!

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Teen musiikkiterapiaa täysin asiakkaan toiveiden mukaan, asiakaslähtöisesti. Kaikkien asiakkaitteni kanssa teemme yhdessä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jota tarkastellaan säännöllisin väliajoin. Varsinkin lasten terapioissa yhteistyö vanhempien ja sisarusten sekä muiden lähi-ihmisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa!


 

Laaja-alaisen koulutuksen käynyt musiikkiterapeutti
ja vammaistyön lähihoitaja

Lähihoitajana olen työskennellyt jonkin aikaa vanhuspuolella ja neurologisella kuntoutusosastolla, mutta pääasiassa olen tehnyt vammaistyötä. Kokemusta löytyy erilaisista liikuntavammoista ja eriasteisista kehitysvammoista. Olen työskennellyt myös mm. FAS-, ADHD-, ADD- lasten ja nuorten parissa sekä erilaisten autismin kirjon sekä aikuisten että lasten kanssa.

Musiikkiterapiakoulutuksen lisäksi olen käynyt peruskurssin keskoslasten musiikkiterapiasta, perus- ja jatkokurssin lasten- ja perhekeskeisestä musiikkiterapiasta sekä VIBRAC –koulutuksen tason 1: Johdanto vibroaskustiseen terapiaan. Lisäksi olen osallistunut erilaisille koulutuspäiville ja luennoille mm. musiikkiterapiayhdistyksen lastenneurologian symposiumiin. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on aivohalvauskuntoutus. Koulukseni myötä minulla on hallussani uusimmat tiedot ja taidot musiikkiterapiasta. Etsin ja luen jatkuvasti uusimpia tutkimuksia ja julkaisuja aiheesta suomesta ja maailmalta sekä koulutan itseäni lisää.

Taina Peltola