Musiikkiterapiaa Tampereen keskustassa ja Tammenlehväkeskuksessa

Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Tammenlehväkeskuksessa työskentelen sekä neurologisella että geriatrisella linjalla. Työtäni ohjaa musiikkiterapeutin ammattieettiset ohjeet. Uskon ihmisen kokonaisvaltaiseen joustavuuteen ja haluan asiakkaitteni kanssa suunnata katseen parempaan tulevaisuuteen. Aivojen joustavuus on jo tieteellisesti todistettu, sielun joustavuuteen meidän täytyy vain uskoa!

Kuntoutusvaihtoehdot (KELA)

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Teen musiikkiterapiaa täysin asiakkaan toiveiden mukaan, asiakaslähtöisesti. Kaikkien asiakkaitteni kanssa teemme yhdessä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jota tarkastellaan säännöllisin väliajoin. Varsinkin lasten terapioissa yhteistyö vanhempien ja sisarusten sekä muiden lähi-ihmisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa!


 

Laaja-alainen musiikkiterapeutti, vammaistyön lähihoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Pääasiassa työskentelen aivoverenkiertohäiriöön (Avh) sairastuneitten kanssa. Musiikkiterapiaan voi ohjautua hyvin erilaisilla oireilla mm. erilaiset puheen häiriöt, neuropsykiatriset oireet (keskittyminen, tarkkaavuus, muisti), motoriset vaikeudet tai psyykkiset ongelmat.

Koulutan itseäni jatkuvasti osallistumalla koulutuspäiviin ja minulla on säännöllinen työnohjaus. Luen myös aina uusimmat julkaisut ja tutkimukset neurologisesta kuntoutuksesta.

Taina Peltola