Oppimisvaikeudet

Ihmisen hermoverkon täytyy olla sopivasti järjestäytynyt, jotta normaali kehitys toteutuu. Jos näin ei ole ja ympäristön vaikutuskin on epäsuotuisa, oppimisvaikeuksia saattaa ilmetä. Aivot ovat hyvin muovautuvat ja plastiset erityisesti lapsilla, joten hermosolut voivat hyvinkin löytää korvaavia keinoja käyttöön. Kuntoutus ja toistot ovat avainasemassa. Myös aikuisten oppimisvaikeuksien diagnosointi on yleistynyt. Aivojen muovautuvuus jatkuu läpi koko elämän, joten kuntoutus ei ole koskaan liian myöhäistä!


 

Musiikin opetus terapeuttisella otteella

Jokainen ansaitsee onnistumisen kokemuksia! Musiikkiterapiassa on kehitetty erilaisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppii soittamaan. Tarjoan musiikin perusopetusta terapeuttisella otteella sekä aikuisille että lapsille ja erityisryhmille. Mahdollisuus tutustua moneen eri instrumenttiin ja näin kokeilemalla löytää uusi harrastus.


Perhehoito

Tarjoan ikäihmisten pitkäaikaista perhehoitoa (asuu luonamme perheenjäsenenä) Tampereen Annalassa.